Bellicon Research

Bellicon Research

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกระโดดเผาผลาญไขมันมากกว่าและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นกว่าการวิ่ง

งานวิจัยล่าสุด ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬานานาชาติ ได้สรุปว่าการออกกำลังกายด้วยการกระโดดมีผลถึงสองเท่าในการเพิ่มแอโรบิคฟิตเนสและเผาผลาญไขมันได้ดีกว่า50%เมื่อเที่ยบกับออกกำลังกายโดยการวิ่ง ผลวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่าการออกกำลังบนแทรมโพลีนมินินั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการกระโดดแนวตั้งได้ด้วย

งานวิจัยนี้ได้มีการปฏิบัติเป็นระยะเวลาแปดสัปดาห์ โดยให้ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมออกกำลังกายสามวันต่อสัปดาห์และผู้เข้าร่วมที่เหลือให้ ”ใช้ชีวิตและกินอาหารตามปกติ”

ระบบไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดของผู้เข้าร่วมจะถูกวัดด้วยค่าวีโอทูแมกซ์ ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกว่าร่างกายใช้ออกซิเจนได้มากสุดแค่ไหน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสแผนกสาธารณสุขได้ให้คำนิยามว่า “วีโอทูแมกซ์เป็นค่าตรวจที่มีมาตรฐานสูงสุดเมื่อเที่ยบกับค่าอื่นๆที่ใช้วัดหรือตรวจสมรรถภาพทางกาย” และในระหว่างงานวิจัย ได้พบว่า “ค่าวีโอทูแมกซ์นั้นเพิ่มขึ้นถึง7.82% (4 มล/กิโล/นาที) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ออกกำลังกายด้วยแทรมโพลีน และเพิ่มขึ้นแค่ 3.05%ในกลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง” ซึ่งทำให้เห็นว่าการออกกำลังกายด้วยการกระโดดนั้นช่วยเพิ่มแอโรบิคฟิตเนสมากกว่าการวิ่งได้มากถึงสองเท่าจริงๆ

งานวิจัยยังเผยว่าการกระโดดนั้นมีผลชัดเจนกับการลดไขมันในร่างกายมากกว่า จากคำบันทึกที่บอกว่า “เปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงถึง31.61%ในกลุ่มผู้เล่นแทรมโพลันและ20.3%ในกลุ่มผู้วิ่ง”

ด้วยการสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นักวิจัยได้ออกความเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาของร่างกายของเราที่มีต่อการงอ วิ่ง และ กระโดดบนแทรมโพลีนมินิว่า “ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวเป็นวงจรของการวิ่ง การกระโดดจะจ่ายพลังงานเพิ่มจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่ต่างกัน” สรุปผลได้ว่า “การฝึกออกกำลังบนแทรมโพลีนมีผลมากกว่าวิธีการฝึกวิ่งแบบเดิมในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายใช้ได้และการลดไขมัน ยิ่งไปกว่านั้น คือการฝึกด้วยแทรมโพลีนยังมีผลชัดเจนกับระยะกระโดดตามแนวตั้งอีกด้วย”

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และการศึกษา: http://article.sapub.org/10.5923.j.sports.20160601.01.html